Махадев

Сайт об индуизме и ведических знаниях

Вишвешварая Махадевая
текст

Vishweshwaraya Mahadevaya
Trayambkaay Shiva Shivay
Tripurantakaya Trikalagnikalaya
Kalagnirudraya Shiva Shivay

Neelakanthaya Mrutyunjayaya
Sarveshvaraya Sadashivaya
Mardam vande sada Shivay
Matat priyaay Shiva Shivaay

Shiv amit agmaya
Agochar antayami hai
Shiv kaal samay aur bhagya
Shrishthi ke swaami hai
Shiv rachit hai jag ye saara
Vish ko bhi kanth utara
Hai bade dayalu bhole
Aur vardaani hai
Bum bum bum bum bum bhole
Babam bam bum bum bhole
Bum bum bum bum bum bhole
Babam bam bum bum bhole

Vishweshwaraya Mahadevaya
Trayambkaay Shiva Shivay
Tripurantakaya Trikalagnikalaya
Kalagnirudraya Shiva Shivay

Neelakanthaya Mrutyunjayaya
Sarveshvaraya Sadashivaya
Mardam vande sada Shivay
Matat priyaay Shiva Shivaay

Yatra tatra sarvatra
Hai shiv avinaashi hai
Shiv kan kan mein base
Ghat ghat vaasi hai
Shiv jhata mein ganga dhaare
Bhakto ke hare dukh saare
Shiv bhakto ke hai bhakt
Sakt anugaami hai
Bum bum bum bum bum bhole
Babam bam bum bum bhole
Bum bum bum bum bum bhole
Babam bam bum bum bhole.

Вишвешварая Махадевая

Вишвешварая Махадевая
перевод

О, добросердечный, Владыка трëх Миров!
С преданностью мы склоняем голову перед Тобой.

Хар добросердечный!
Хар Хар Махадев!

Под твоей защитой мы,
O, добросердечный Махадев!

Нанесём пепел на Твоё тело и молоко поднесём.
Омоем Тебя простоквашей, сахаром и мёдом.
Дурман и сладости Тебе по душе.
Великую ночь Шивы мы отмечаем!

Хар добросердечный!
Хар Хар Махадев!

Поклонение и подношение Tебе,
O, добросердечный Махадев!

Нанесём пепел на Твоё тело и молоко поднесём.
Омоем Тебя простоквашей, сахаром и мёдом.
Дурман и сладости Тебе по душе.
Великую ночь Шивы мы отмечаем!

Хар добросердечный!
Хар Хар Махадев!

0